ISSN: 0861–6302 (Print), 1314–8559 (Online)

Главен редактор: проф. д.ф.н. Владимир Градев – Софийски университет „Св. Клиимент Охридски“
Научен редактор: д-р Силвия Петрова
Е-mail: philosophy@azbuki.bg

Списание „Философия“ е научно издание насочено да насърчава изследвания и дискусии във всички области на философията: метафизика, гносеология, логика, етика, естетика, социална и политическа философия, история на философията и философия на науката, религията, историята, езика, образованието и др. Поради актуалността на проблематиката списанието насърчава изследвания и в областта на психологията. Списанието цели не само да провокира търсения в широк спектър от проблемни области, но и да допринесе за подобряване на обучението.

Същевременно то се стреми да стимулира обмяната на идеи между философи и учени и от други сфери на хуманитаристиката, природните и социалните науки, образованието, изкуствата и религиознанието. За постигане на целите си редакционната колегия приема статии, които биха могли да допринесат за обогатяване на философското знание и усъвършенстване на неговото преподаване. Политиката на редакторите е списанието да се утвърди като открит форум за стойностни дискусии, както и като ценен източник на информация за всички, които се интересуват от философия. От това следва, че се приемат всякaкви по вид разработки, независимо от философската школа или концептуалните предпоставки, от които са развити.

Статиите могат да бъдат критически или конструктивистки, систематични или фрагментирани, спекулативни или проучвателски, исторически или тематични. Списанието предлага също и преглед на философска литература, за да поддържа читателите си информирани относно съвременни изследвания и нови публикации. Важно е да се отбележи, че изразените в публикациите схващания не отразяват разбиранията на редакторите.

Периодичност на изданието – 4 книжки годишно.

0.1 (2022)                       Q3 (2022)
Impact factor                Rank by JCI

Статиите на „Философия“ се реферират и индексират в:

– Web of Science: Emerging Sources Citation Index

– The Philosopher’s Index

– European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

– EBSCOhost Research Databases

– Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest)

Статиите на сп. „Философия“ се реферират и индексират в:

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.